Persondatapolitik
Privatlivspolitik

Billetten A/S


31. Oktober 2019


Introduktion

Dine personoplysninger er værdifulde. Derfor vil vi gerne fortælle dig lidt om, hvordan vi passer på dem og hvad vi bruger dem til, før du overlader dem til os.

Vi syntes du skal tage dig tid til at læse hele dokumentet, men hvis du har travlt, kan vi forsikre dig om, at vi vil passe godt på dem og du kan til enhver tid blive slettet eller ændre i dine oplysninger.


Hvem er vi

Den dataansvarlige (arrangøren) har indgået i et samarbejde med Billetten A/S. Det er arrangøren der har foranlediget registreringen af dine oplysninger og arrangøren har i den sammenhæng nogle rettigheder og pligter. Billetten A/S er databehandler og skal følge de instruktioner og politikker som arrangøren lægger til grund for databehandlingen. Sammen vil vi sørge for at passe på dine data.


Hvilke oplysninger registreres

I forbindelse med køb på portalen, oprettelse af en profil eller anden kontakt med Billetten A/S, registreres du med en eller flere af de følgende informationer

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Mailadresse


Hvad bruges oplysningerne til

Vi bruger dine oplysninger til at levere den aftalte tjeneste herunder afvikling af eventet samt tilhørende serviceydelse og support.

Hvis du giver dit samtykke til det, vil du også kunne modtage information om andre produkter og tjenester som tilbydes af arrangøren.

De registrerede oplysninger bruges også som statistisk grundlag til at kunne analysere og forbedre vores service.

I den sammenhæng vil enkeltpersoner ikke fremgå eller kunne identificeres i endeligt statistisk materiale.


Deling af dine oplysninger.

De oplysninger vi registrerer, bliver delt mellem den dataandsvarlige (arrangøren) og databehandleren (Billetten A/S) for at kunne levere varen eller ydelsen til dig.

Informationerne er kun tilgængelige i den sammenhæng det er nødvendigt for at levere varen eller ydelsen.

Ved levering af billetter via e-mail og ved udsendelse af nyhedsbrev, såfremt der er givet tilladelse til det, deles disse oplysninger med Mailchimp.

I forbindelse med at vi giver dig support, vil dine data i den forbindelse kunne blive delt med Zendesk og Microsoft, som leverer tjenester vi bruger i supportsammenhæng.

De udfører maskinel databehandling og har ikke anledning til manuelt at aflæse oplysningerne eller udlevere dem til andre.

Ingen oplysninger bliver udleveret til uvedkommende trediepart, hverken i oprindelig form eller som akkumulerede data.


Dine rettigheder

Som registreret har du altid ret til at gøre indsigelse med registreringen. Du har også ret til at få oplyst, hvilke oplysninger som vi har registreret om dig.

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelser i den sammenhæng skal du rette til Billetten A/S via e-mail: persondata@billetten.dk.


Ønsker du at ændre i registreringen, skal du være opmærksom på, at ændringer eller sletning kan påvirke arrangørens evne til at levere eller udføre anden tjeneste.


Opbevaringstid.

Dine personoplysninger bliver automatisk slettet ved udgangen af måneden år 2 efter sidste kontakttidspunkt, med mindre du selv har bedt om at bliver slettet.

Sidste kontakttidspunkt er sidste gang du var logget ind på din profil eller var deltager i et arrangement med billetter, der var købt på din profil.


Vi opbevarer dine transaktionsdata i 5 år jf. bogføringsloven.

Disse vil efter en sletning af personoplysninger, automatisk eller efter henvendelse, ikke kunne føres tilbage til dig.


Tracking

For at kunne vedligeholde og forbedre funktionaliteten på vores hjemmesider, registrerer vi trafikken på siderne og analyserer dette igennem Google Analytics.

Informationerne er anonyme og kan ikke føres tilbage til en enkeltperson. Der registreres ikke en reference imellem data i Google Analytics og data i billetsystemet.